بلاگ

قوانین جدید در ارتباط با چک‌های بانکی

شهروندان عزیز به قوانین جدید چک که از امروز لازم الاجرا است توجه کنند. قوانین جدید انقلابی در حوزه مقررات چک به شمار می‌رود و ناآگاهی از آنها ممکن است تبعات ناخوشایندی برایتان در پی داشته باشد. موسسه سفیران آتیه‌ساز در این مقاله موارد مهم این تغییرات را برایتان ذکر کرده است.

-پرداخت موجودی حساب به دارنده چک: در صورت کسری موجودی در صورت تمایل دارنده چک، مبلغ موجودی به دارنده چک پرداخت و کسری آن به عنوان چک بلامحل بلافاصله در سامانه یکپارچه ثبت خواهد شد.
-اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی: گواهی عدم پرداخت به صورت آنی در بانک مرکزی  ثبت شده و گواهی آن به آدرس صادرکننده ارسال خواهد شد.
-انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی: 24ساعت پس از برگشت‌شدن، همه حساب‌های صادرکننده در همه بانک‌ها به میزان کسری موجودی مسدود، هرگونه  افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛ گشایش اعتبار هرگونه اسناد ارزی یا ریالی ممنوع خواهد شد.
-صدور اجرائیه قضایی: تنها با ارائه یک درخواست به طور فوری و توسط دادگاه اجرائیه صادر خواهد شد.
-اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها: همچنین دارنده چک صیاد می‌تواند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 از وضعیت اعتباری صادر کننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
برای افزایش آگاهی حقوقی‌تان با موسسه حقوقی بین‌المللی سفیران آتیه‌ساز همراه باشید.