بلاگ

نحوه شکایت از پزشکان

«دختر جوانی برای خارج کردن کیستی که در شکم داشت در یکی از بیمارستان‌های خصوصی اصفهان بستری شده بود؛ اما پس از جراحی مشخص شد که پزشک متخصص در اشتباهی عجیب به جای کیست، تنها کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر جوان از این پس باید دیالیز شود».

 این خبری بود که چند سال پیش صفحات حوادث روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد. این مورد و حوادثی از این قبیل مثل جا گذاشتن ابزار و ادوات پزشکی در بدن بیمار به کرات در حال وقوع است. اما قانون چه راهی برای قربانیان اینگونه حوادث پیش‌بینی کرده و برای شکایت از پزشکان از کجا و چگونه باید اقدام کنیم؟
از آنجایی که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی است که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌گردند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‌شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع دیده و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. در این مرحله دادگاه کیفری بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‌نماید.
موسسه حقوقی بین‌المللی سفیران آتیه‌ساز با کادر مجرب وکلای پایه یک دادگستری در زمینه‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی همراه و پاسخگوی شما عزیزان است.